สำหรับผู้ที่ไม่มี Program Acrobat
Download Program
     

     
 

โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

เทศบาลตำบลกระหวัน    ร่วมกับ    สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ 

                  จัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับราษฎรในตำบลโดยจัด โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา   ในระหว่างวันที่   ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔    สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ทักษะ และความชำนาญในการกรีดยางพารา  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

                  ทั้งนี้ได้กำหนดจัดพิธีเปิดการอบรมในวันที่   มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.   หอประชุมเทศบาลตำบลกระหวัน                           

                  เทศบาลตำบลกระหวัน  โดยสำนักปลัดเทศบาล  จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมดังกล่าวให้ประชาชนในตำบลกระหวัน  รวมทั้งตำบล/อำเภอใกล้เคียงได้ทราบโดยทั่วกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
กำหนดการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน กีฬาเทศบาลตำบลกระหวัน ครั้งที่ 1/2558
ผลการจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอล 7 คน กีฬาเทศบาลตำบลกระหวัน ครั้งที่ 1/2558
การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระหวันต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 (ฟุตบอล7คน) ประจำปีงบประมาณ 2558
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ศึกรวมน้ำใจ อปพร.เทศบาลตำบลกระหวัน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
โครงการเกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd