สำหรับผู้ที่ไม่มี Program Acrobat
Download Program
     

     
 

โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

เทศบาลตำบลกระหวัน    ร่วมกับ    สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ 

                  จัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับราษฎรในตำบลโดยจัด โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา   ในระหว่างวันที่   ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔    สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ทักษะ และความชำนาญในการกรีดยางพารา  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

                  ทั้งนี้ได้กำหนดจัดพิธีเปิดการอบรมในวันที่   มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.   หอประชุมเทศบาลตำบลกระหวัน                           

                  เทศบาลตำบลกระหวัน  โดยสำนักปลัดเทศบาล  จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมดังกล่าวให้ประชาชนในตำบลกระหวัน  รวมทั้งตำบล/อำเภอใกล้เคียงได้ทราบโดยทั่วกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
โครงการอบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง(ประเภทจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี 2557
แจ้งงดกิจกรรมตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระหวันต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 (ฟุตบอล 7 คน) ประจำปีงบประมาณ 2557(แก้ไข)
ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้าง(ประเภทเหมาบริการ)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล(2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทเหมาบริการ)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทเหมาบริการ)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้าง(ประเภทเหมาบริการ)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd