สำหรับผู้ที่ไม่มี Program Acrobat
Download Program
     

     
 

โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

เทศบาลตำบลกระหวัน    ร่วมกับ    สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ 

                  จัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับราษฎรในตำบลโดยจัด โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา   ในระหว่างวันที่   ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔    สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ทักษะ และความชำนาญในการกรีดยางพารา  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

                  ทั้งนี้ได้กำหนดจัดพิธีเปิดการอบรมในวันที่   มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.   หอประชุมเทศบาลตำบลกระหวัน                           

                  เทศบาลตำบลกระหวัน  โดยสำนักปลัดเทศบาล  จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมดังกล่าวให้ประชาชนในตำบลกระหวัน  รวมทั้งตำบล/อำเภอใกล้เคียงได้ทราบโดยทั่วกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ตารางกำหนดการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา3ปี(2560-2562)และแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ2559
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 17 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทสบาลตำบลกระหวันต้านยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกระหวัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
หมายเลขโทรศัพท์เทศบาล(ใหม่) 045637520
การรับลงทะเบียนผุ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ เบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
กิจกรรม "ค่ายเยาวชนรวมใจห่างไกลยาเสพติด" ตามโครงการป้องกันสาธารณภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แจ้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2556

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd