สำหรับผู้ที่ไม่มี Program Acrobat
Download Program
     

     
 

โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลกระหวัน    ร่วมกับ    สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

                   จัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับราษฎรในตำบลโดยจัดโครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา”   ในระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕    สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ทักษะ และความชำนาญในการกรีดยางพารา  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

                  ทั้งนี้ได้กำหนดจัดพิธีเปิดการอบรมในวันที่   ๒๖  มีนาคม   ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐  น.    หอประชุมเทศบาลตำบลกระหวัน                                             

                    เทศบาลตำบลกระหวัน  โดยสำนักปลัดเทศบาล  จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมดังกล่าวให้ประชาชนในตำบลกระหวัน  รวมทั้งตำบล/อำเภอใกล้เคียงได้ทราบโดยทั่วกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
โครงการรักษ์ดนตรีไทย วัยใสหัวใจสยาม
โครงการนวดแผนไทยใส่ใจสุขภาพ
โครงเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556
รณรงค์ไข้เลือดออก
คำแนะนำในการชำระภาษี
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวมในโคกระบือ
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียน เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2556
ขอเชิญร่วมโครงการการอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน
ประชาสัมพันธ์ข่าวโรคไฟไหม้ในนาข้าว
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

หน้าที่ << 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd