สำหรับผู้ที่ไม่มี Program Acrobat
Download Program
     

     
 

โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลกระหวัน    ร่วมกับ    สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดศรีสะเกษ

                   จัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับราษฎรในตำบลโดยจัดโครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา”   ในระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕    สำนักงานเทศบาลตำบลกระหวัน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ทักษะ และความชำนาญในการกรีดยางพารา  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

                  ทั้งนี้ได้กำหนดจัดพิธีเปิดการอบรมในวันที่   ๒๖  มีนาคม   ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐  น.    หอประชุมเทศบาลตำบลกระหวัน                                             

                    เทศบาลตำบลกระหวัน  โดยสำนักปลัดเทศบาล  จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดการอบรมดังกล่าวให้ประชาชนในตำบลกระหวัน  รวมทั้งตำบล/อำเภอใกล้เคียงได้ทราบโดยทั่วกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2557
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "กระหวันสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด" ครั้งที่ 2
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สานสัมพันธ์สายใยรักสู่ครอบครัว
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการอบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง(ประเภทจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ 2557

หน้าที่ << 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

 
     
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2010 by Dungbhumi Co.,Ltd